Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019

Γαλλική παραλληλία

Σε ορθογώνιο τρίγωνο εγγράφουμε (πώς;) τετράγωνο όπως φαίνεται στο σχήμα. 
Αν είναι το κέντρο του τετραγώνου και οι τέμνουν τις στα αντίστοιχα, να δείξετε ότι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου