Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Ωραία διχοτόμος

Έστω το έγκεντρο τριγώνου Ο παρεγγεγραμμένος κύκλος εφάπτεται της στο
Η επανατέμνει τον στο να δείξετε ότι η διχοτομεί τη γωνία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου