Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2018

Δύσκολη ανισότητα

Να αποδείξετε ότι:

$\sqrt[3]{3+\sqrt[3]{3}}+\sqrt[3]{3-\sqrt[3]{3}}<2\sqrt[3]{3}\,$

 Διασκεδαστικά Μαθηματικά    www.eisatopon.blogspot.com     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου