Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

Forum Geometricorum - Volume 18 (2018)

18. Gábor Gévay, An extension of Miquel's six-circles theorem, 115--118.
16. Hiroshi Okumura and Saburou Saitoh, Remarks for the twin circles of Archimedes in a skewed arbelos, 99--102. 
15. Gerasimos T. Soldatos, A toroidal approach to the doubling of the cube, 93--97. 
13. Robert Bosch, A new proof of Erdős-Mordell inequality, 83--86. 
10. Apostolos Hadjidimos, Twins of Hofstadter elements, 63--70. 
9. Michel Bataille, On the extrema of some distance ratios, 57--62. 
5. Manfred Pietsch, Two hinged regular $n$-sided polygons, 39--42. 
4. Samuel G. Moreno and Esther M. García--Caballero, Irrationality of √2: Yet another visual proof, 37--38. 
3. C. E. Garza-Hume, Maricarmen C. Jorge, and Arturo Olvera, Areas and shapes of planar irregular polygons, 17--36. 
1. Stefan Liebscher and Dierck-E. Liebscher, The relativity of conics and circles, 1--6.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου