Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018

Εμβαδόν ... καρδιάς

Με πόσο ισούται, κατ' εκτίμηση, το εμβαδόν της εικονιζόμενης καρδιάς;
A. $26$          B. $20$          Γ. $30$          Δ. $24$

2 σχόλια: