Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

Μέχρι το 2018

Έστω συνάρτηση 
$f(x) = \dfrac{(2x − 1)6^x}{2^{2x−1} + 3^{2x−1}}$. 
Να υπολογιστεί το άθροισμα
$f(\dfrac{1}{2018}) + f(\dfrac{3}{2018}) + · · · +f(\dfrac{2017}{2018})$. 

Titu Andreescu, University of Texas at Dallas, USA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου