Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

Βρείτε τα χ και ψ

2 σχόλια:

 1. Ο «x» ισούται με 12 και ο «y» ισούται με 11.
  (α)6+4=210
  Ο αριθμός των εκατοντάδων του αριθμού στο δεύτερο μέλος σχηματίζεται από την αφαίρεση των αριθμών στο πρώτο μέλος (6-4=2).
  Ο αριθμός των δεκάδων του αριθμού στο δεύτερο μέλος σχηματίζεται από την πρόσθεση των αριθμών στο πρώτο μέλος (6+4=10).
  (β)9+2=711
  Ο αριθμός των εκατοντάδων του αριθμού στο δεύτερο μέλος σχηματίζεται από την αφαίρεση των αριθμών στο πρώτο μέλος (9-2=7).
  Ο αριθμός των δεκάδων του αριθμού στο δεύτερο μέλος σχηματίζεται από την πρόσθεση των αριθμών στο πρώτο μέλος (9+2=11).
  (γ)8+5=313
  Ο αριθμός των εκατοντάδων του αριθμού στο δεύτερο μέλος σχηματίζεται από την αφαίρεση των αριθμών στο πρώτο μέλος (8-5=3).
  Ο αριθμός των δεκάδων του αριθμού στο δεύτερο μέλος σχηματίζεται από την πρόσθεση των αριθμών στο πρώτο μέλος (8+5=13).
  (δ)5+2=37
  Ο αριθμός των δεκάδων του αριθμού στο δεύτερο μέλος σχηματίζεται από την αφαίρεση των αριθμών στο πρώτο μέλος (5-2=3).
  Ο αριθμός των μονάδων του αριθμού στο δεύτερο μέλος σχηματίζεται από την πρόσθεση των αριθμών στο πρώτο μέλος (5+2=7).
  (ε)7+6=113
  Ο αριθμός των εκατοντάδων του αριθμού στο δεύτερο μέλος σχηματίζεται από την αφαίρεση των αριθμών στο πρώτο μέλος (7-6=1).
  Ο αριθμός των δεκάδων του αριθμού στο δεύτερο μέλος σχηματίζεται από την πρόσθεση των αριθμών στο πρώτο μέλος (7+6=13).
  (στ)9+8=117
  Ο αριθμός των εκατοντάδων του αριθμού στο δεύτερο μέλος σχηματίζεται από την αφαίρεση των αριθμών στο πρώτο μέλος (9-8=1).
  Ο αριθμός των δεκάδων του αριθμού στο δεύτερο μέλος σχηματίζεται από την πρόσθεση των αριθμών στο πρώτο μέλος (9+8=17).
  (ζ)10+6=416
  Ο αριθμός των εκατοντάδων του αριθμού στο δεύτερο μέλος σχηματίζεται από την αφαίρεση των αριθμών στο πρώτο μέλος (10-6=4).
  Ο αριθμός των δεκάδων του αριθμού στο δεύτερο μέλος σχηματίζεται από την πρόσθεση των αριθμών στο πρώτο μέλος (10+6=16).
  (η)15+3=1.218
  Ο αριθμός των χιλιάδων του αριθμού στο δεύτερο μέλος σχηματίζεται από την αφαίρεση των αριθμών στο πρώτο μέλος (15-3=12).
  Ο αριθμός των δεκάδων του αριθμού στο δεύτερο μέλος σχηματίζεται από την πρόσθεση των αριθμών στο πρώτο μέλος (15+3=18).
  (θ)x+y=123
  Ο αριθμός των εκατοντάδων του αριθμού στο δεύτερο μέλος σχηματίζεται από την αφαίρεση των αριθμών στο πρώτο μέλος (x-y=1) (1).
  Ο αριθμός των δεκάδων του αριθμού στο δεύτερο μέλος σχηματίζεται από την πρόσθεση των αριθμών στο πρώτο μέλος (x+y=23) (2).
  Προσθέτουμε κατά μέλη τις (1) και (2) κι’ έχουμε:
  x-y=1
  x+y=23
  2x=24 ---> x=24/2 ---> x=12 (3)
  Αντικαθιστούμε τη (3) στη (2) κι’ έχουμε:
  x+y=23 ---> 12+y=23 ---> y=23-12 ---> y=11
  Επομένως έχουμε:
  (θ)x+y=123 ---> 12+11=123
  Ο αριθμός των εκατοντάδων του αριθμού στο δεύτερο μέλος σχηματίζεται από την αφαίρεση των αριθμών στο πρώτο μέλος (12-11=1).
  Ο αριθμός των δεκάδων του αριθμού στο δεύτερο μέλος σχηματίζεται από την πρόσθεση των αριθμών στο πρώτο μέλος (12+11=23) (2).

  ΑπάντησηΔιαγραφή