Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Problem of the Week: 2004 AMC 10A, Problem 25

Three pairwise- tangent spheres of radius $1$ rest on a horizontal plane. A sphere of radius $2$ rests on them. 
What is the distance from the plane to the top of the larger sphere?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου