Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Σφουντούρης Κώστας: 5 βιβλία Γεωμετρίας

  • Γεωμετρικαί Κατασκευαί, τόμος πρώτος, προσδιορισμός σημείου


  • Γεωμετρικαί Κατασκευαί, τόμος δεύτερος, κατασκευή ευθείας

  • Γεωμετρικαί Κατασκευαί, τόμος τρίτος, κατασκευή τετραπλέυρων - κύκλων

  • Γεωμετρικαί Κατασκευαί, τόμος τέταρτος, κατασκευή τριγώνων

  • Συνοπτική Στερεομετρία
Πηγή: parmenides52

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου