Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Problem of the Week: 2012 AMC 8, Problem 22

Let $R$ be a set of nine distinct integers. Six of the elements are $2, 3, 4, 6, 9$, and $14$. 
What is the number of possible values of the median of $R$?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου