Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Problem of the WeekQ 2000 AMC 12, Problem 18

In year $Ν$, the $300^{th}$ day of the year is a Tuesday. In year $Ν+1$, the $200^{th}$ day is also a Tuesday.
On what day of the week did the $100^{th}$ day of year $Ν-1$ occur?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου