Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Problem of the Week: 2003 AMC 10B, Problem 16

A restaurant offers three desserts, and exactly twice as many appetizers as main courses. A dinner consists of an appetizer, a main course, and a dessert. 
What is the least number of main courses that a restaurant should offer so that a customer could have a different dinner each night in the year $2003$?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου