Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

Για κάθε ε > 0

Για κάθε $ε > 0$, να αποδειχθεί ότι
\[\int_2^{2+ε} e^{2x−x^2}dx < \dfrac{ε}{1 + ε }\]
Titu Andreescu
University of Texas at Dallas, USA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου