Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Εμβαδόν και τμήμα

Το τετράπλευρο του οποίου οι διαγώνιοι τέμνονται στο έχει τις εξής ιδιότητες:
και
● Το είναι το περίκεντρο του τριγώνου
α) Να βρείτε το εμβαδόν του τετραπλεύρου
β) Να υπολογίσετε το μήκος της πλευράς .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου