Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016

Ίσα τμήματα σε κύκλο

Ευθεία που διέρχεται από τυχαίο σημείο της πλευράς τριγώνου τέμνει την πλευρά στο και την προέκταση της στο
Ο περίκυκλος του τριγώνου τέμνει τον περίκυκλο του τριγώνου στο  (διαφορετικό του ) και επανατέμνει τις στα αντίστοιχα. Να δείξετε ότι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου