Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

6 - Σωστό ή Λάθος?

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
1) Αν $0≤x≤0$, τότε $x=0$

2) Αν $0≤x<0$, τότε $x=0$

3) Αν $0<x≤0$, τότε $x=0$

4) Αν $0<x<0$, τότε $x=0$

 Διασκεδαστικά Μαθηματικά    www.eisatopon.blogspot.com     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου