Σάββατο, 30 Ιουλίου 2016

Εξάγωνο Brianchon

Δίνεται εξάγωνο $ABCDEF$ με όλες τις πλευρές του ίσες και για τις γωνίες του ισχύει 
$A+C+E=B+D+F$.
Να αποδειχθεί ότι οι ευθείες $AD,BE,CF$ συντρέχουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου