Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

Τρία σε ένα

1. Στο παρακάτω σχήμα να αποδειχθεί ότι $ab = cd$.
2. Στο παρακάτω σχήμα τα κέντα των τριών κύκλων είναι συνευθειακά. Αν $CD = 8$, να βρεθεί το εμβαδόν της κίτρινης επιφάνειας.

3. Στο παρακάτω σχήμα, αν το εμβαδόν της κίτρινης επιφάνειας ισούται με το εμβαδόν του μεγαλύτερου μπλε κύκλου, ποια είναι η σχέση των ακτίνων των τριών κύκλων;  

1 σχόλιο: