Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Κανονικότητες

Δίνεται το πλευράς τετράγωνο .
α) Να κατασκευάσετε τα δύο ίσα ισόπλευρα τρίγωνα του σχήματος. 
β) Να βρεθεί το γινόμενο , καθώς και το μήκος του κοινού τμήματος (κόκκινο) των δύο τριγώνων.
Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου