Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Ιστορία των Στοιχειωδών Μαθηματικών Συμβόλων - Τα Σύμβολα διαίρεσης

- Η παρένθεση κλεισίματος ) π.χ. 4)5 για το 4/5, χρησιμοποιήθηκε από τον Stifel το 1544 στο βιβλίο Arίthmetίca ίntegra που αναφέρθηκε στο προηγούμενο εδάφιο (το βιβλίο γράφτηκε το 1540). 
- Δύο τελείες πρωτοχρησιμοποιήθηκαν το 1633 για τον συμβολισμό κλασμάτων στο βιβλίο Johnson Arίthmetίk; In two bookes και το 1684 για τον συμβολισμό λόγων και διαίρεσης από τον Leibniz στο βιβλίο Acta erudίcorum
- Ο Johann Rahn (Rhonius) στην Teutshe Algebra το 1659 χρησιμοποίησε για τη διαίρεση το σύμβολο του οβηλού $\div$.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου