Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Τριχοτομές

Τα σημεία και τριχοτομούν τις πλευρές και αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα σημεία προκύπτουν από τις τομές που φαίνονται στο σχήμα.
α) Δείξτε ότι οι καθώς και οι τέμνονται πάνω στη διάμεσο
β) Δείξτε ότι το είναι το μέσο της και υπολογίστε το λόγο .
γ) Τι μέρος της είναι το ;
δ) Υπολογίστε το λόγο 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου