Κυριακή, 1 Μαΐου 2016

Χριστός Ανέστη!

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωὴν χαρισάμενος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου