Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Ο Κωδικός

Ένα θησαυροφυλάκιο ανοίγει με ένα κωδικό αριθμό ως εξής: Εμφανίζεται στην οθόνη ένας τυχαίος αριθμός και εσείς πληκτρολογείτε αυτόν που το ανοίγει. Παραδείγματος χάριν, εάν εμφανιστεί ο αριθμός 12 πληκτολογείτε τον αριθμό 6 για να ανοίξει. Εάν εμφανιστεί ο αριθμός 8 πληκτολογείτε τον αριθμό 4 για να ανοίξει. Εάν εμφανιστεί ο αριθμός 10, τι θα πληκτρολογήσουμε για ν' ανοίξουμε το θησαυροφυλάκιο;

2 σχόλια: