Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

▪ Γεωμετρία - Άσκηση 382

Στο παρακάτω σχήμα το πεντάγωνο $ABCDE$ είναι κανονικό και $AE=3AF=3BG$.
Να βρεθεί η γωνία $a$. 
Η λύση της άσκησης από τον αγαπητό μου συνάδελφο Νίκο Φραγκάκη (Doloros).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου