Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012

▪ Γεωμετρία: Άσκηση 338

Δίνεται τρίγωνο $ABC$ και έστω ευθεία $L$ που διέρχεται από την κορυφή $C$ και είναι παράλληλη προς την πλευρά $AB$. Έστω ότι η εσωτερική διχοτόμος της γωνίας $\angle{A}$ τέμνει την πλευρά $BC$ στο σημείο $D$ και την ευθεία $L$ στο σημείο $E$ και η εσωτερική διχοτόμος της γωνίας $\angle{B}$ τέμνει την πλευρά $AC$ στο $F$ και την ευθεία $L$ στο $G$. Αν $GF = DE$ να αποδειχθεί ότι $AC=BC$.
Irish Mathematical Olympiad 1991

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου