Κυριακή, 29 Ιουλίου 2012

▪ Γεωμετρία: Άσκηση 319

Έστω εγγράψιμο τετράπλευρο $ABCD$ και $M, N, K, L$ τα μέσα των πλευρών του $AB, BC, CD, DA$ αντιστοίχως. Να αποδείξετε ότι τα ορθόκεντρα των τριγώνων $MBN, NCK$, $KDL, LAM$ είναι κορυφές παραλληλογράμμου. 
Uzbekistan Republik Mathematical Olympiad 2005 
6th Hong kong Matthematical Olympiad 2003
 
Η λύση της άσκησης: Φραγκάκης Νίκος (Doloros)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου