Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

▪ Δύο συστήματα

Α. Να λυθεί το σύστημα:
$z^x = y^{2x}$
$2^z = 4^x$
$x + y + z = 20$
όπου x, y και z ακέραιοι αριθμοί.

Β. Να λυθεί το σύστημα:
$x^5 = y + y^5$
$y^5 = z + z^5$
$z^5 = t + t^5$
$t^5 = x + x^5$
Baltic Way 1993

Η Λύση της άσκησης: Φραγκάκης Νίκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου