Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

▪ 3ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης: Θέματα Εξετάσεων - Διαγωνίσματα

Τελικές εξετάσεις Θέματα Άλγεβρα Β' Λυκείου 2011
Τελικές εξετάσεις Θέματα Μαθηματικά Θετ-Τεχν Β'Λυκείου 2011
Τελικές εξετάσεις Θέματα Γεωμετρία Β' Λυκείου 2011
Δειγματική διδασκαλία με χρήση Geogebra
Διαγώνισμα μαθηματικά επαναληπτικό Α τετραμήνου Κατεύθυνσης (Γ' κατεύθυνσης) 2011
Επαναληπτικό Γ΄Λυκείου Θετ-Τεχν (Όρια - συνέχεια)
Διαγώνισμα Μαθηματικά Συναρτήσεις (Γ' γενικής)
Διαγώνισμα Μαθηματικά Μιγαδικοί (Γ'  κατεύθυνσης)
Διαγώνισμα Διαφ. Λογισμός (Γ' κατεύθυνσης)
Επαναληπτικό Γ΄Λυκείου Θετ-Τεχν (Όρια - συνέχεια)
Τελικές εξετάσεις Θέματα Μαθηματικά Θετ-Τεχν Β' Λυκείου
Τελικές εξετάσεις Θέματα Άλγεβρα Α' Λυκείου
Τελικές εξετάσεις Θέματα Γεωμετρία Α' Λυκείου
Τελικές εξετάσεις Θέματα Άλγεβρα Β'Λυκείου
Τελικές εξετάσεις Θέματα Μαθηματικά Γενικής Γ'Λυκείου
Τελικές εξετάσεις Θέματα Γεωμετρία Β'Λυκείου
2 Διαγωνίσματα Μαθηματικά Διανύσματα (Β' κατεύθυνσης)
Διαγώνισμα Μαθηματικά Μιγαδικοί (Γ' κατεύθυνσης)
Διαγώνισμα μαθηματικά επαναληπτικό Α τετρ Κατεύθυνσης (Γ')
Διαγώνισμα Διαφ. Λογισμός (Γ' κατεύθυνσης)
Διαγώνισμα Στατιστική (Γ' γενικής)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου