Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

▪Διαγνωστικό τεστ Α΄ Λυκείου

Το διαγνωστικό τεστ του ΚΕΕ σε μορφή word, ώστε να μπορεί κάποιος εύκολα να μπορεί να το  τροποποιήσει  κατά την κρίση του.

1 σχόλιο: