Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

▪ Άθροισμα γωνιών

Στο παρακάτω σχήμα, οι γωνίες ABN και MDN είναι 45° και 30° αντίστοιχα. 
Να βρεθεί το άθροισμα των γωνιών CMN και ANM.

1 σχόλιο: