Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022

Έξι γωνίες

Ποιο είναι το άθροισμα των έξι γωνιών;
KSF 2021 – Junior

2 σχόλια: