Τρίτη 7 Αυγούστου 2012

▪ Scramble με αριθμούς - 81

Χρησιμοποιώντας τους αριθμούς 1, 1, 2 και 7 από μία φορά και τις τέσσερις πράξεις (όχι απαραίτητα όλες), να σχηματίσετε τον αριθμό 20.

3 σχόλια: