Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - Παντελής Τρίμης, 5o ΓΕΛ Πετρούπολης

Επανάληψη Νο 1 - εργασία Νο 3 σχετικά με επίλυση δευτεροβάθμιων εξισώσεων και μορφών τριωνύμου
Θεωρία Τριωνύμου - Επανάληψη Νο 2 - εργασία Νο 4 περί δευτεροβάθμιων τριωνύμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου