Δευτέρα 29 Απριλίου 2013

▪ Πλήθος τριγώνων (ΙΙ)

Πόσα τρίγωνα βλέπετε;
import graph; size(8cm); real lsf=0.5; pen dps=linewidth(0.7)+fontsize(10); defaultpen(dps); pen ds=black; real xmin=0,xmax=8...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου