Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012

▪ Νόηση: Εκπαιδευτικό Υλικό

                                     Α ΛΥΚΕΙΟΥ                                     
Θεωρία 2ο-3ο Κεφ.: Συναρτήσεις και Συστήματα Θεωρία 4ο Κεφ.: Τριώνυμο
Συνοπτική θεωρία
1 λυμένη άσκηση στις εξισώσεις 1ου βαθμού
3 λυμένες ασκήσεις στις εξισώσεις 1ου βαθμού
2 λυμένες ασκήσεις στις ανισώσεις 1ου βαθμού
3 λυμένες ασκήσεις στην απόδειξη ανισοτήτων
Μικρή επανάληψη ασκήσεων στις Απόλυτες Τιμές
23 tests στην Άλγεβρα για Δυνατούς Λύτες!
Προτεινόμενες Ασκήσεις Άλγεβρας
 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
20 Ασκήσεις Γεωμετρίας Α΄Λυκείου (εκφωνήσεις)
(εδώ οι λύσεις τους )

                                     Β ΛΥΚΕΙΟΥ                                     
 ΑΛΓΕΒΡΑ  
Θεωρία 1ο Κεφ.: Τριγωνομετρία
Θεωρία 2ο Κεφ.: Πολυώνυμα
Θεωρία 3ο Κεφ.: Ακολουθίες - Πρόοδοι
Θεωρία 4ο Κεφ.: Εκθετικές και Λογαριθμικές Συναρτήσεις
Σύντομη επανάληψη στην Τριγωνομετρία
Λυμένες ασκήσεις στα Πολυώνυμα
Λυμένες ασκήσεις στις εξισώσεις με ριζικά
Ασκήσεις προς λύση στα Πολυώνυμα
Λυμένες ασκήσεις στις Τριγωνομετρικές Εξισώσεις
Λυμένες ασκήσεις στο ανάπτυγμα αθροισματος δυο τόξων
Λυμένες ασκήσεις στους Λογάριθμους Λυμένες ασκήσεις στις Λογαριθμικές εξισώσεις
 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
Σύντομη επανάληψη με Θεωρία και Λυμένα Παραδείγματα
ΚΕΦ. 9: Μετρικές Σχέσεις
ΚΕΦ. 10: Εμβαδά ΚΕΦ 11: Μέτρηση Κύκλου
20 Ασκήσεις Γεωμετρίας Β΄Λυκείου ( εδώ οι λύσεις )
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤ. & ΤΕΧΝ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
1ο Κεφάλαιο: Διανύσματα (πράξεις και ιδιότητες)
Διανύσματα (συντεταγμένες και εσ. γινόμενο)
2ο Κεφάλαιο: Εξίσωση Ευθείας
3ο Κεφάλαιο: Κωνικές Τομές
4ο Κεφάλαιο: Θεωρία Αριθμών
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Επανάληψη 2ο Κεφ.: Εξίσωση Ευθείας
Επανάληψη 3ο Κεφ.: Κωνικές Τομές
                                     Γ ΛΥΚΕΙΟΥ                                     
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
1ο Κεφάλαιο: Συναρτήσεις 
 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 
1ο Διαγώνισμα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας Γ΄Λυκείου
2ο Διαγώνισμα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας Γ΄Λυκείου
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤ. & ΤΕΧΝ.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Θεωρία Μαθηματικών Θετ-Τεχν Κατεύθυνσης
Μια επαναληπτική άσκηση στην Ανάλυση Γ΄ Λυκείου (εδώ η λύση)
Εννιά επαναληπτικές ασκήσεις προς λύση στα Μαθηματικά Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 
Θεωρία Παραγώγων
Τα ολοκληρώματα σε 12 απλά μαθήματα
21 λυμένες ασκήσεις στον ορισμό των παραγώγων
15 λυμένες ασκήσεις στην εξίσωση εφαπτομένης
 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
Οι ιδιότητες του παραλληλογράμμου
Οι διάμεσοι τριγώνου και το βαρύκεντρο
Οι διχοτόμοι τριγώνου και ο εγγεγραμμένος κύκλος
Οι μεσοκάθετοι των πλευρών τριγώνου και ο περιγγεγραμμένος κύκλος
Τα ύψη ενός τριγώνου και το ορθόκεντρο
Το απόστημα της χορδής κύκλου
Εφαπτόμενα τμήματα σε κύκλο
Εμβαδά τριγώνων με την ίδια βάση και κορυφές στην ίδια παράλληλη ευθεία
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Κοινό σημείο δυο ευθειών
Η έλλειψη και τα στοιχεία της
 ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Η άσκηση 8-Α΄Ομάδα-σελ. 101 σε κίνηση!
Η άσκηση 7-Α΄Ομάδα-σελ. 101 σε κίνηση!
Η άσκηση 5-Β΄Ομάδα-σελ. 102 σε κίνηση!
Η άσκηση 9-Β΄Ομάδα-σελ. 102 σε κίνηση!
Η άσκηση 3-Γενικές Ασκήσεις-σελ. 123 σε κίνηση!
 ΑΝΑΛΥΣΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Μια άσκηση του σχολ. βιβλίου, με το ελάχιστο άθροισμα εμβαδών δυο σχημάτων
Περπάτημα ή κολύμπι;
Πηγή: noisi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου