Τρίτη 24 Απριλίου 2012

▪ Τα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων στα Μαθηματικά Γενικής παιδείας 2000 - 2010 (σε word)

Τα θέματα Γενικής Παιδείας των Απολυτήριων κι Επαναληπτικών Εξετάσεων για τα Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γ' Τάξης Ημερησίου Ενιαίου Λυκείου 2000-2010 και Δ' Τάξης Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου 2000-2010 σε doc. Είναι όλα σε word, οι μορφοποιήσεις διαφέρουν γιατί οι πηγές διαφέρουν. 
Αναλυτικά περιέχονται τα εξής:
2000 Ημερήσιου: απολυτήριες + επαναληπτικές, Εσπερινού: απολυτήριες + επαναληπτικές
2001 Ημερήσιου: απολυτήριες + επαναληπτικές, Εσπερινού: απολυτήριες + επαναληπτικές
2002 Ημερήσιου: απολυτήριες + επαναληπτικές, Εσπερινού: απολυτήριες + επαναληπτικές
2003 Ημερήσιου: απολυτήριες + επαναληπτικές, Εσπερινού: απολυτήριες + επαναληπτικές
2004 Ημερήσιου: απολυτήριες + επαναληπτικές, Εσπερινού: απολυτήριες + επαναληπτικές
2005 Ημερήσιου: απολυτήριες + επαναληπτικές, Εσπερινού: απολυτήριες + επαναληπτικές
2006 Ημερήσιου: απολυτήριες + επαναληπτικές, Εσπερινού: απολυτήριες
2007 Ημερήσιου: απολυτήριες + επαναληπτικές, Εσπερινού: απολυτήριες + επαναληπτικές
2008 Ημερήσιου: απολυτήριες + επαναληπτικές, Εσπερινού: απολυτήριες
2009 Ημερήσιου: απολυτήριες + επαναληπτικές, Εσπερινού: απολυτήριες
2010 Ημερήσιου: απολυτήριες + επαναληπτικές, Εσπερινού: απολυτήριες

1 σχόλιο: