Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011

▪ Σημειώσεις στην Άλγεβρα της Α΄ Λυκείου

Πολύ χρήσιμες σημειώσεις στην Άλγεβρα Α Λυκείου. Περιλαμβάνουν: 
i) Συνοπτική παρουσίαση της θεωρίας
ii) Σχόλια - μεθόδους
iii) Ασκήσεις
Ε.1 Το λεξιλόγιο της λογικής
Ε.2 Σύνολα
1.1 Οι πράξεις και οι ιδιότητές τους
1.2 Διάταξη πραγματικών αριθμών
1.3 Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού
1.4 Ρίζες πραγματικών αριθμών
2.1 Εξισώσεις 1ου βαθμού
2.2 Η εξίσωση xV = α
2.3 Εξισώσεις 2ου βαθμού
3.1 Ανισώσεις 1ου βαθμού
3.2 Ανισώσεις 2ου βαθμού
3.3 Ανισώσεις γινόμενο και ανισώσεις πηλίκο
4.1 Η έννοια της συνάρτησης
4.2 Γραφική παράσταση συνάρτησης
4.3 Η συνάρτηση f(x) = αx + β
4.4 Κατακόρυφη - Οριζόντια Μετατόπιση
4.5 Μονοτονία - Ακρότατα - Συμμετρίες
5.1 Μελέτη της συνάρτησης f(x) = αx2
5.2 Μελέτη της συνάρτησης f(x) = α/x
5.3 Μελέτη της συνάρτησης f(x) = αx2+ βx + γ
6.1 Γραμμικά συστήματα
6.2 Μη γραμμικά συστήματα
7.1 Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας
7.2 Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες
7.3 ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 10 ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ
Εργασία των μαθηματικών: Δημήτρη Γιδιάρη - Παντελή Κουβαρά.
Δείτε επίσης:
Σημειώσεις στα Μαθηματικά Γενικής παιδείας της Γ΄ Λυκείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου