Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

▪ Σημειώσεις στην Άλγεβρα της Β΄ Λυκείου

Πολύ χρήσιμες σημειώσεις στην Άλγεβρα Α Λυκείου. Περιλαμβάνουν: 
i) Συνοπτική παρουσίαση της θεωρίας
ii) Σχόλια - μεθόδους
iii) Ασκήσεις
  1.1    Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις
  1.2    Βασικές  τριγωνομετρικές  εξισώσεις
  1.3    Τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος γωνιών
  1.4    Τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας  2α
  2.1    Πολυώνυμα
  2.2    Διαίρεση πολυωνύμων
  2.3    Πολυωνυμικές εξισώσεις
  2.4    Εξισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές
  3.2    Αριθμητική πρόοδος
  3.3 - 3.4 - 3.5    Γ.πρόοδος - Ανατοκισμός - S απείρων όρων
  4.1   Εκθετική συνάρτηση
  4.2   Λογάριθμοι
  4.3   Λογαριθμική συνάρτηση
Εργασία των μαθηματικών: Δημήτρη Γιδιάρη - Παντελή Κουβαρά.

3 σχόλια: