Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023

Space Math @ NASA Problem 234: The Hand of Chandra

Students use an image from the Chandra Observatory to measure a pulsar ejecting a cloud of gas. 
[Grade: 6-8 | Topics: Scientific Notation; proportions; angle measure]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου