Κυριακή 12 Μαρτίου 2023

Ελάχιστη τιμή

Να βρεθεί η τιμή της μεταβλητής $t$ για την οποία η παράσταση 
$$ \sqrt{ t^ 2 + (t^ 2 − 1)^2}+ \sqrt{(t − 14)^2 + (t ^2 − 46)^2}$$
παίρνει την ελάχιστη τιμή της. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου