Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023

Μαθηματικός μανάβης

Ένας μανάβης με έφεση στα μαθηματικά έδειξε την οθόνη δίπλα στη βιτρίνα του. Η αφίσα δείχνει πώς σχετίζονται το κόστος ενός μήλου, μιας μπανάνας, ενός αχλαδιού και ενός ζευγαριού κερασιών. 
Πόσο κοστίζει κάθε είδος φρούτου;

2 σχόλια:

 1. Αχλάδι 10, μήλο 20, μπανάνα 30, ζευγάρι κερασιών 40

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το κάθε φρούτο κοστίζει:
  Μήλο 20p
  Μπανάνα 30p
  Ζεύγος Κεράσι 40p
  Αχλάδι 10p
  Αχλάδι 10, μήλο 20, μπανάνα 30, ζευγάρι κερασιών 40
  Έστω α το μήλα, β η μπανάνα, γ το ζευγάρι κερασιών, και δ το αχλάδι. Βάσει της ανωτέρω εικόνας έχουμε τις εξής εξισώσεις:
  α+β+γ=90 (1)
  2β=2α+2δ (2)
  α+γ+δ=β+4δ (3)
  2γ=4α (4)
  Από τη (2) συνάγουμε:
  2β=2α+2δ === 2β=2(α+δ) === β=2(α+δ)/2 === β=α+δ (5)
  Από τη (4) συνάγουμε:
  2γ=4α === γ=4α/2 === γ=2α (6)
  Αντικαθιστούμε τις (5) και (6) στη (3) κι’ έχουμε:
  α+γ+δ=β+4δ === α+2α+δ=α+δ+4δ === 3α+δ=α+5δ === 3α-α=5δ-δ === 2α=4δ === α=4δ/2 === α=2δ (7)
  Αντικαθιστούμε τις (5), (6), και (7) στην (1) κι’ έχουμε:
  α+β+γ=90 === 2δ+2δ+δ+2*2δ=90 === 2δ+2δ+δ+4δ=90 === 9δ=90 === δ=90/9 === δ=10 (8)
  Αντικαθιστούμε την (8) στις (7), (6), και (5) κι’ έχουμε:
  α=2δ === α=2*10 === α=20 (9)
  β=α+δ === β=20+10 === β=30 (10)
  γ=2α === γ=2*20 === γ=40 (11)
  Επαλήθευση:
  α+β+γ=90 === 20+30+40=90
  2β=2α+2δ === 2*30=2*20+2*10 === 60=40+20
  α+γ+δ=β+4δ === 20+40+10=30+4*10 === 70=30+40
  2γ=4α === 2*40=4*20 === 80=4*20

  ΑπάντησηΔιαγραφή