Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023

Τρία αόριστα ολοκληρώματα

Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα:
i) $\int{{\dfrac{1}{{2{x^2} - 3x + 2}}\,dx}}$
ii) $\int{{\dfrac{x}{{{{\left( {{x^2} - 6x + 11} \right)}^3}}}\,dx}}$
ii) $\int{{\dfrac{{x - 3}}{{{{\left( {4 - 2x - {x^2}} \right)}^2}}}\,dx}}$

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου