Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023

Συνθέσεις

Δίνεται ότι 
$𝑓(𝑔(𝑥)) = \dfrac{1}{𝑥−1} + 𝑥^2 − 2𝑥 + 1$ 
και 
$𝑔(𝑔(𝑥)) = 𝑥 − 2$. 
Προσδιορίστε την τιμή 
$𝑔(𝑓(2))$.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου