Τρίτη 14 Μαρτίου 2023

Μείωση παραγωγικότητας

Εκατό εργαζόμενοι ολοκληρώνουν ένα έργο σε $100$ εργάσιμες ημέρες. Η προσθήκη δέκα επιπλέον ατόμων μειώνει την παραγωγικότητα κάθε εργαζόμενου κατά $1$ %.
Πόσες ημέρες θα χρειαζόταν για να ολοκληρωθεί ένα παρόμοιο έργο χρησιμοποιώντας $110$ άτομα;
α) $89$       β) $91$      γ) $90$       δ) $92$

1 σχόλιο: