Σάββατο 11 Μαρτίου 2023

Το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή

Ένας πωλητής πρέπει να επισκεφθεί $9$ πόλεις και να επιστρέψει στο σπίτι του.
Ποια είναι η συντομότερη διαδρομή για να το πραγματοποιήσει αυτό;
Στην εικόνα είναι σημειωμένες οι χιλιομετρικές αποστάσεις. Εννοείται ότι θα κινείται επί των ευθειών.

1 σχόλιο: