Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023

Σημεία παραβολής

Έστω $a, b, c$ θετικοί ακέραιοι αριθμοί με $a ≤ 10$. Έστω ότι η παραβολή 
$y = ax^2 + bx + c$ 
τέμνει τον άξονα $x$ σε δύο διαφορετικά σημεία $Α$ και $Β$.
Αν το μήκος του $ΑΒ$ είναι άρρητος αριθμός,  να βρεθεί η μικρότερη δυνατή τιμή του μήκους αυτού. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου