Τρίτη 14 Μαρτίου 2023

BBC Horizon 1996: Fermat's Last Theorem

Andrew Wiles stumbled across the world's greatest mathematical puzzle, Fermat's Theorem, as a ten- year-old schoolboy, beginning a 30-year quest with just one goal in mind - to solve the problem that has baffled minds for three centuries.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου