Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023

Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου: Ωραία θέματα με διαγράμματα [3]

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε το διάγραμμα μιας συνάρτησης $y = f(x)$.
i) Να υπολογιστούν τα όρια:
α) $\lim_{χ\rightarrow 4}f (x)$  
β) $\lim_{χ\rightarrow 3}f (x)$  
ii) σε ποιά από τα παρακάτω σημεία η $f$ είναι συνεχής: 
$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ 
iii) Mε δεδομένο ότι η $f$ είναι γραμμική για $4 ≤ x ≤ 5$, να βρεθεί η τιμή f'(4.5) 
iv) Mε δεδομένο ότι η $f$ είναι γραμμική για $3 ≤ x ≤ 4$, να βρεθεί η τιμή f''(3.5).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου