Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023

Θεώρημα Brahmagupta

Έστω ένα εγγράψιμο τετράπλευρο με κάθετες διαγώνιες $AC\bot BD$.
Η κάθετη σε μια πλευρά από το σημείο τομής των διαγωνίων θα διχοτομήσει την αντίθετη πλευρά, δηλαδή $AF = FD$.

1 σχόλιο: