Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023

Γεωμετρικός τόπος

Έστω κύκλος ακτίνας $1$ με κέντρο την αρχή και ένα σημείο $Κ(-1, 0)$Τυχόν σημείο $B$ κινείται επί του κύκλου. 
Η σύνδεση έχει έξι τμήματα, το $ΚA$ και το $ΚC$ έχουν ένα δεδομένο μήκος $d (4/3 < d < 4)$, ενώ τα $AB, BC, CD$ και $DA$ έχουν όλα μήκος $d/2$. Το $ABCD$ είναι ρόμβος.
Ποιος είναι ο γεωμετρικός τόπος του $D$ καθώς το $B$ κινείται στον κύκλο;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου